TID

TID - skrót od Transponder IDentifier, z ang. identyfikator transpondera. Wartość która pozwala zidentyfikować transponder na satelicie.

Czy wiesz co to jest FEC?