SID

SID - z ang. Service IDentifier(identyfikator serwisu) - unikalna warto¶ć identyfikuj±ca kanał w tablicy PMT

Czy wiesz co to jest Uplink?