CONTACT

If you want to send suggestions or advertise please contact us at
satcharts-at-gmail.com
-at- stands for @

Jeli chcesz si podzieli sugestiami lub zareklamowa si pisz na
satcharts-at-gmail.com
-at- zamie na @

Uwaga!
Z powodu coraz wikszej liczby zapyta informujemy, e zdecydowalimy si nie udziela odpowiedzi na pytania dotyczących odbioru kanaw telewizji naziemnej oraz satelitarnej (dlaczego brak odbioru?, jak wykona instalacj?, jaką dobra anten?)
. W takich sprawach naley kontaktowa si z operatorem dostarczającym usug lub poradzi si lokalnego instalatora, ktry z pewnością lepiej zna specyfik odbioru w pastwa miejscu zamieszkania.