Pre-paid

Prepaid - z ang. pre-przed, paid-opłacony, sprzedaż przedpłacona - sprzedaż określonych towarów lub usług na zasadach przedpłaty lub doładowania.

Czy wiesz co to jest PPN?