SCPC

SCPC - z ang. Single Channel Per Carrier (pojedynczy kanał na no¶n±) - wówczas na jednej częstotliwo¶ci przekazywany jest jeden kanał (ewentualnie 1 kanał tv multipleksowany z 1 kanałem radiowym). Charakterystyczn± cech± tego sposobu nadawania jest niska warto¶ć SR - jeden kanał potrzebuje mniej miejsca na transponderze. Przede wszystkim nadawanie SCPC wykorzystywane jest w przekazach.

Czy wiesz co to jest Stand Alone?