CAID

CAID - z ang. Conditional Access Identifier - Identyfikator systemu dostępu warunkowego. Warto¶ć zapisana przeważnie w systemie szestnastkowym oznaczaj±ca system warunkowy w jakim jest szyfrowany dany serwis. Numery przydzielane s± przez konsorcjum DVB.

SprawdĽ system szyfrowania po identyfikatorze CA!

Czy wiesz co to jest CAID?