CAID

CAID - z ang. Conditional Access Identifier - Identyfikator systemu dostępu warunkowego. Wartość zapisana przeważnie w systemie szestnastkowym oznaczająca system warunkowy w jakim jest szyfrowany dany serwis. Numery przydzielane są przez konsorcjum DVB.

Sprawdź system szyfrowania po identyfikatorze CA!

Czy wiesz co to jest Emu?