SID

SID - z ang. Service IDentifier(identyfikator serwisu) - unikalna wartość identyfikująca kanał w tablicy PMT

Czy wiesz co to jest SID?