PMT

PMT - skrót od Program Map Table. Tablica opisująca położenie kanałów w strumieniu.

Czy wiesz co to jest PMT ?