PID

PID - skrót od Packet IDentifier, z ang. identyfikator pakietu - identyfikator pakietu w transmisjach cyfrowych, wskazuje miejsce strumienia np. video (PID Video), audio (PID Audio) w strumieniu transportowym.

Czy wiesz co to jest FTV?