MUX-8 zostanie przeniesiony do UHF?

MUX-8 zostanie przeniesiony do UHF?25 listopada 2021 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła swoje stanowisko w sprawie zmiany zagospodarowania częstotliwości w paśmie VHF (174-230 MHz).

Podczas Regionalnej Konferencji Radiokomunikacyjnej w Genewie w 2006 r. Polska, jako jeden z niewielu krajów europejskich, zdecydowała o wykorzystaniu pasma VHF zarówno dla radia, jak i dla naziemnej telewizji cyfrowej. W efekcie w Planie cyfrowym GE06 znalazły się zasoby częstotliwości dla trzech ogólnokrajowych pokryć (multipleksów) DAB+ i jednego dla DVB-T. W roku 2016 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o zagospodarowaniu części zasobów z Planu GE06 i o uruchomieniu multipleksu telewizji naziemnej - tzw. MUX 8, przeznaczonego dla zwiększenia oferty programowej telewizji publicznej i koncesjonowanej - czytamy w dokumencie KRRiT.

Aktualnie w ramach MUX-8 nadawanych jest 6 kanałów telewizyjnych oraz szereg usług HbbTV.

KRRiT w migracji z DVB-T/AVC do DVB-T2/HEVC upatruje się szansy zwolnienia z pasma VHF multipleksów telewizyjnych. Zwolnione miejsce ma zostać przeznaczone na emisję radia cyfrowego w standardzie DAB+.
 

Decyzja o zmianie w Polsce standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z DVB-T na DVB-T2/HEVC spowodowała, że możliwe było zaplanowanie w paśmie UHF (470 – 694 MHz) dwóch dodatkowych ogólnokrajowych multipleksów telewizyjnych – MUX 5 i MUX 6. Stwarza to szansę na przeniesienie programów TV nadawanych w MUX 8 do nowych multipleksów, ich konwersję z SDTV do HDTV i zwolnienie tej części pasma VHF dla DAB+. W wyniku tej zamiany pasmo VHF byłoby przeznaczone wyłącznie dla cyfrowej radiofonii naziemnej, a pasmo UHF dla naziemnej telewizji cyfrowej.

Naziemna radiofonia cyfrowa w standardzie DAB+ rozwija się w Europie niezwykle dynamicznie. Po Norwegii wyłączenie emisji analogowej w ciągu dwóch lat planuje Szwajcaria, słuchalność cyfrowa w Wielkiej Brytanii w II kwartale 2021 r. przekroczyła 60%, Francja uruchomiła w październiku 2021 r. dwa multipleksy ogólnokrajowe z ofertą 25 programów publicznych i komercyjnych, wzrasta liczba gospodarstw domowych wyposażonych w odbiorniki DAB+ (do końca 2021 r.sprzedaż osiągnie 110 milionów). Programów emitowanych naziemnie cyfrowo przybywa w Niemczech, Austrii, Szwecji, Holandii i Belgii. 95% pokrycia ludnościowego sygnałem DAB+ osiągnęły Czechy. Implementowany do regulacji prawnych krajów członkowskich Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (European Electronic Communications Code), wprowadzający obowiązek wyposażania samochodów w odbiorniki cyfrowe powoduje, że pokrycie głównych dróg i autostrad staje się zadaniem priorytetowym dla wielu krajów.


Rezygnacja z nadawania w paśmie VHF programów telewizyjnych i zwolnienie kanałów TV nr 6, 7, 8, 9 i 12 oznacza pozyskanie 20 bloków częstotliwości DAB+, które będą mogły być wykorzystane na budowę nowych multipleksów ogólnokrajowych, optymalizację sieci istniejących multipleksów pod kątem bardziej efektywnego wykorzystania częstotliwości oraz na potrzeby nowej oferty lokalnej.

W związku z powyższym, Przewodniczący KRRiT zwróci się do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości zmiany planu zagospodarowania częstotliwości w paśmie 174 -230 MHz, umożliwiającej przeznaczenie całego pasma na potrzeby radiofonii cyfrowej DAB+.

źródło: sat-charts.eu / KRRiT
MUX-8 zostanie przeniesiony do UHF?

Pozostałe informacje


Komentarze ():