TVP3 z nowymi regułami emisji loga ekranowego

TVP3 z nowymi regułami emisji loga ekranowego
Od 6 czerwca 2021 roku ośrodki regionalne TVP3, podczas pasma wspólnego, emitują logo bez podpisu zawierającego nazwę miejscowości, z której nadają.

Dotychczas do ośrodków regionalnych dosyłany sygnał pasma wspólnego TVP3 zawierał w sobie wybrane elementy ekranowe (oznaczenie wiekowe, dodatkowy napis "Na żywo" lub "Premiera"), ale bez logo. Logo ekranowe było dodawane już na urządzeniach emisyjnych umieszczonych w ośrodkach regionalnych. Podczas pasma wspólnego wyświetlaniem logo sterowano zdalnie z ośrodka w Warszawie (m.in. w związku z wymogiem wyłączania logo podczas bloków reklamowych).
 

Często zdarzało się jednak, że inserter logo nie reagował poprawnie na sygnał sterujący i logo podczas pasma wspólnego nie było emitowane w ogóle (np. nie wracało po bloku reklamowym). Doprowadzało to do sytuacji, w której w tym samym momencie część ośrodków regionalnych TVP emitowała logo ekranowe, a część nie.


Brak logotypu TVP 3 Białystok podczas pasma wspólnego. Mimo to wyświetlany jest scroll regionalny


Nowa zasada emisji logo podczas pasma wspólnego zapobiec ma wyżej wspomnianym problemom. Do lokalnych ośrodków sygnał TVP3 podczas pasma wspólnego dociera już z generycznym logotypem "wpalonym" w obraz. Dodatkowo zmiana ta ma pomóc widzom rozróżnić programy emitowane w paśmie wspólnym od programów emitowanych w bloku lokalnym. Podczas emisji programów regionalnych logo ekranowe będzie nadal opatrzone podpisem z nazwą miejscowości, gdyż do obrazu będzie dodawane lokalnie.

źródło: sat-charts.eu
TVP3 z nowymi regułami emisji loga ekranowego

Pozostałe informacje


Komentarze ():