USALS

USALS - skrót od Universal Satellite Location System, z ang. uniwersalny system lokalizacji satelitów. Jest to rozszerzenie standardu DiSEqC 1.2, służace do automatycznego ustawienia anteny satelitarnej. Niekiedy nazywany DiSEqC 1.3 .

Czy wiesz co to jest PID?