FTV

FTV - skrót od Free To View, z ang. Darmowy do ogl±dania. Oznaczenie kanału szyfrowanego, który można ogl±dać bez potrzeby opłacania abonamentu. Wi±że się to z jednorazowym opłaceniem/kupnem karty dostępowej. Taki model dystrybucji kontentu jest często używany przez nadawców publicznych, którzy posiadaj± swoje kanały na satelicie, lecz musz± je szyfrować z powodu praw autorskich.

Czy wiesz co to jest PPV?