BER

BER - skrót od Bit Error Ratio, z ang. bitowa stopa błędów.

Czy wiesz co to jest LCN?