Brak informacji o nadajniku?
Być może nr kanału został zmieniony.
Aby uzyskać akutalne informacje o nadajnikach DVB-T
skorzystaj z Lokalizatora DVB-T / DVB-T2

Skorzystaj z Lokalizatora DVB-T by móc narysować
profil terenu od nadajnika do twojej anteny odbiorczej,
obliczyć odległość do tego nadajnika
oraz poznać dokładny kierunek ustawienia anteny!

(strona wymaga cookies)
Operator multipleksu: RS TV S.A.
Nr pozwolenia: DZC-WTV-5151-86/11 (10)
Ważność koncesji: 16.04.2013 - 29.11.2021
Najnowsze informacje: