DVB-S/DVB-S2DVB-TDAB+
Nie można połączyć się z MySQL