Ile kosztuje abonament radiowo-telewizyjny w 2021 roku?

Ile kosztuje abonament radiowo-telewizyjny w 2021 roku?Wysokość opłat abonamentowych RTV w 2021 roku. Ile można zaoszczędzić płacąc za rok z góry?

23 lipca 2020 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2021 roku.

W stosunku do 2020 roku opłaty abonamentowe wzrosły.

Stawki abonamentu RTV na 2021 r. wynoszą:

- za używanie odbiornika radiofonicznego - 7,50 zł za miesiąc;
- za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego - 24,50 zł za miesiąc.

Utrzymane zostają zniżki dla tych abonentów, którzy zdecydują się na uiszczenie opłaty z góry, za okres dłuższy niż jeden miesiąc. Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2021 r., po uwzględnieniu zniżek wynosi (oniżej publikujemy oficjalne stawki podzielone według okresów rozliczeniowych):

Opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi:
- 7,50 zł za jeden miesiąc,
- 14,60 zł za dwa miesiące,
- 21,60 zł za trzy miesiące,
- 42,80 zł za sześć miesięcy,
- 81,00 zł za rok.

Płacąc abonament za używanie odbiornika radiofonicznego za rok z góry zaoszczędzimy 9 zł wobec płacenia stawki za jeden miesiąc.
 

Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi:
- 24,50 zł za jeden miesiąc,
- 47,50 zł za dwa miesiące,
- 70,60 zł za trzy miesiące,
- 139,70 zł za sześć miesięcy,
- 264,60 zł za rok.

Płacąc abonament za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego za rok z góry zaoszczędzimy 29,4 zł wobec płacenia stawki za jeden miesiąc.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje, że użytkownik odbiornika zobowiązany jest do wniesienia opłaty do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że abonent wnoszący opłatę 25. dnia miesiąca terminowo wywiązuje się z ustawowego obowiązku. Ważny jest dzień, w którym abonent dokonuje płatności, nie zaś dzień, w którym ta płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A. W sytuacji, gdy opłata wniesiona przez abonenta 25. dnia miesiąca wpłynie na rachunek 26. lub 27. jednostki Poczty Polskiej nie mogą naliczać odsetek za zwłokę w jej uiszczeniu.

Rada przypomina również, że wnoszenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników RTV jest obowiązkiem ustawowym. Oznacza to, że z tej opłaty nie zwalnia nas opłacanie rachunków za korzystanie z usług operatora kablowego czy satelitarnych platform cyfrowych.

źródło: sat-charts.eu / KRRiT
Ile kosztuje abonament radiowo-telewizyjny w 2021 roku?

Pozostałe informacje


Komentarze ():